لیست کاست های شرکت آونگ

لوگو شرکت آونگ
لوگو شرکت آونگ

شرکت آونگ

شرکت ترانه ابتدا در ایران با نام آونگ فعالیت رسمی خود را در زمینه تهیه.تولید و پخش آثار خوانندگان آغاز نمود.یکی از جنبه های فعالیت شرکت آونگ در ایران حمایت از خوانندگان جوان و جویای نام آن دوره بود که بعدها جزء مطرح ترین خوانندگان زمان خود شدند تهیه سری نوارهای کاست رنگارنگ یکی دیگر از ابتکارات شرکت آونگ در ایران بود که در زمان خود بسیار سرو صدا کرد.پس از پیروزی انقلاب در ایران و به تبع آن کوچ هنرمندان به امریکا (لس انجلس)به منظور حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی در سال 1981 شرکت ترانه با همان تیم سابق متولد شد.شرکت ترانه در کنار تولید آثار جدید به باز نشر آثار قدیمی نیز پرداخت.این شرکت در حال حاضر با تولید بیش از هزاران ترانه ماندگار و بیش از پنجاه سال حضور مستمر و مداوم در عرصه هنر ایران نامی جاودان از خود بر جای گذاشته است.

شمارهنام آلبومخواننده
1حبیبحبیب
2گوگوش 1گوگوش
3ستار 1ستار
4ابی 1ابی
5سلی 1سلی
6شهرام 1شهرام شب پره
7شاهرخ 1شاهرخ
8شماعی زاده – گوگوشحسن شماعی زاده ، گوگوش
9گوگوش – حبیبگوگوش ، حبیب
10گوگوش-گیتی- لیلاگوگوش ، گیتی ، لیلا فروهر
11شاد شاد 1خوانندگان مختلف
12شاد شاد 2خوانندگان مختلف
13شاد شاد 3خوانندگان مختلف
14گلچین حبیبحبیب ، تورج شعبانخانی ، کوروش یغمایی
15گلچین
16
17ستار – شاهرخستار- شاهرخ
18گوگوش – مارتیکگوگوش – مارتیک
19
20رنگارنگ 1خوانندگان مختلف
21رنگارنگ 2خوانندگان مختلف
22رنگارنگ 3خوانندگان مختلف
23مشروطهگیتی – گوگوش
24آهنگهای بزمی 1خوانندگان مختلف
25رنگارنگ 4خوانندگان مختلف
26رنگارنگ 5خوانندگان مختلف
27
28
29
30
31ابی – ستارابی ، ستار
32
33
34
35قرهادفرهاد
36ویگن (1)ویگن
37ویگن (2)ویگن
38ویگن (3)ویگن
39ویگن (4)ویگن
40شاد شاد (4)خوانندگان مختلف
41
42تولدت مبارک
43
44
45ویگن (5)ویگن
46ویگن (6)ویگن
47
48
49
50ستار (2)ستار
51
52برگزیده (1)خوانندگان مختلف
53رنگارنگ (6)خوانندگان مختلف
54
55
56ابی (2)ابی
57
58
59ویگن (9)ویگن
60مرتضیمرتضی
61
62عهدیه (2)عهدیه
63عهدیه (3)عهدیه
64
65
66
67
68
69
70
71رنگارنگ (7)خوانندگان مختلف
72گوگوش (2)گوگوش
73گوگوش و داریوشگوگوش، داریوش
74
75یساری (3)جواد یساری
76رنگارنگ (8)خوانندگان مختلف
77کوروش یغماییکوروش یغمایی
78
79فرهاد و فریدون فروغیفرهاد، فریدون فروغی
80حمیرا (1)حمیرا
81رنگارنگ (9)خوانندگان مختلف
82گوگوش (3)گوگوش
83گوگوش (4)گوگوش
84گوگوش (5)گوگوش
85گوگوش (6)گوگوش
86لیلا فروهرلیلا فروهر
87
88
89سلی 2سلی
90احمد معینیاحمد معینی
91عارف (1)عارف
92عارف (2)عارف
93
94ضیاءضیاء
95رنگارنگ (10)خوانندگان مختلف
96
97
98شاد شاد (5)خوانندگان مختلف
99گلپا – هایدهگلپا، هایده
100هایده – گلپایگانی – حمیراهایده، گلپایگانی، حمیرا
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113